top of page

PMP Sınavında Sıkça Yer Alan Konu Başlıkları - 2

Bir önceki yazımızda sınavda sıkça sorulan konu başlıklarının ilk bölümünü ele almış, Genel Kavramlar ve Entegrasyon Yönetimi ana başlıklarında sorulabilecek başlıkları listelemiştik. Bu yazımızda ise Kapsam Yönetimi, Zaman Çizelgesi Yönetimi, Maliyet Yönetimi ve Kalite Yönetimi'nde sıkça sorulan başlıklardan bahsedeceğiz.

KAPSAM YÖNETİMİ (SCOPE MANAGEMENT)

 1. Gereksinim Yönetim Planı - Requirement Management Plan

 2. İş Kırılım Yapısı - Work Breakdown Structure

 3. Kapsamın Onaylanması (Müşteriden Resmi Onayın Alınması) - Validate Scope

ZAMAN ÇİZELGESİ YÖNETİMİ (SCHEDULE MANAGEMENT)

 1. Kilometre taşları - Milestones

 2. Öncelik Diyagramlama Metodu - Precedence Diagramming Method (FS, FF, SS, SF)

 3. Aktiviteler arası bağımlılık türleri - Dependencies (mandatory external, mandatory internal, discretionary external, discretionary internal)

 4. Önden gitmeler ve beklemeler – Leads and lags

 5. Kritik ve yakın kritik yollar – Critical and near critical paths

 6. Tahminleme teknikleri – Estimation techniques (three points, parametric, analogy)

 7. Bolluk – Free float and total float

 8. Kaynak dengeleme ve düzeltme - Resource leveling and resource smoothing

 9. Monte Carlo Simulasyonu - Monte Carlo Simulation

 10. Kaynak yükleme ve paralel çalışma - Crashing and fast tracking

 11. Gantt Şeması, Kilometretaşı Grafiği, Ağ-Zaman Çizelgesi- Gantt Chart, Milestone Chart, Network Schedule Diagram

MALİYET YÖNETİMİ (COST MANAGEMENT)

 1. Projenin hangi aşamada olduğuna göre maliyet tahminlerinin tutarlılığı - ROM, budget and definitive estimate

 2. Beta ve üçgen dağılım - Beta and triangular distribution

 3. Doğrudan, dolaylı, sabit ve değişken maliyetler - Direct, indirect, fixed and variable costs

 4. Maliyet temel çizgisi ile proje bütçesi arasındaki fark - Cost baseline vs project budget

 5. Kazanılmış Değer Analizi - Earned Value (trend analysis and forecasting) Analysis

KALİTE YÖNETİMİ (QUALITY MANAGEMENT)

 1. Tetkik yerine önleme - Prevention over inspection

 2. Sürekli gelişme - Continuous improvement

 3. Kalitenin maliyeti - Cost of quality

 4. Kalite yönetiminde kullanılan araçlar (akış diyagramları, balık kılçığı diyagramı, kök neden analizi, histogram) - Quality tools (flow/process diagram, fishbone diagram, root cause analysis, histogram)

 5. İstatistiksel örnekleme - Statistical sampling

 6. Kontrol diyagramı - Control diagram

DEVAM EDECEK...

bottom of page