top of page

Türkiye Verileriyle PMI 2019 Ücret Araştırması

Project Management Institute (PMI) tarafından gerçekleştirilen #ProjectManagement Salary Survey araştırmasına göre Türkiye'de proje yöneticilerine ödenen ortalama ücretin $28.698 olduğunu belirtmiştik. Peki Türkiye ile ilgili diğer detaylar nasıl?Araştırmaya katılan kişi sayısı: 344

Ortalama maaş: 168.590 TL (araştırma esnasında dolar kurunun 5,87 olarak hesaplandığı görülüyor)


  • Katılımcıların %61'i son bir yılda %10'un üzerinde, %42'si ise %15'in üzerinde zam aldığını bildirmiş.

  • Rapora göre en yüksek ücreti 264K ile PMO Direktörleri alıyor. 2.sırada ise Portföy Yöneticileri (195K) var. En düşük ücreti ise ilk seviye Proje Yöneticileri (130K) alıyor.

  • Rapor iş deneyimi ile ücretin doğru orantılı olduğunu gösteriyor. 20 yıl ve daha fazla iş tecrübesi olanların ortalama maaşı 192K. Proje Yönetim tecrübesine göre ise en yüksek maaşı alanlar 10-15 yıl arası tecrübesi olanlar. Bu kişiler 20 yıldan fazla PY tecrübesi olanlardan daha fazla maaş alıyorlar.

  • Rapora göre Event Chain Project Management ve Project Portfolio Management yapanlar diğerlerine göre (Program Management, Waterfall Project Management, vs) daha fazla maaş alıyorlar.

  • Doktoralı proje yöneticileri diğerlerine göre açık ara daha fazla maaş alıyorlar. (206K vs 167K)

  • Araştırmanın ilginç sonuçlarından birisi proje yönetimi alanında bir derece sahibi olmayanların olanlara göre daha fazla ücret alıyor olması. (169K vs 161K)

  • Kadın proje yöneticileri ortalama 148K alırken, erkekler ise 175K alıyorlar. Bu rakamlar bize kadınlarla erkekler arasında %18'lik bir ücret farkı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl UK'de yapılan proje yöneticisi ücret araştırmasında da erkeklerin kadınlardan daha fazla ücret aldığı ortaya çıkmıştı.

  • Çalışılan endüstri kolu olarak bakıldığında ilk üç sırada Finans, İnşaat ve Havacılık var.

  • İstisnalar dışında projelerde ekipteki personel sayısı ve projenin bütçesi arttıkça proje yöneticisine ödenen ücret de artış gösteriyor.


  • Son olarak çalışma saatlerine baktığımızda Proje Yönetim Uzmanları haftada ortalama 48.7 saat, PMO Direktörleri 48 saat, Program Yöneticileri ise 46.3 saat çalışıyorlar. En az mesai harcayanlar ise 44.4 saat ile Portföy Yöneticileri ve 2. seviye Proje Yöneticileri.


bottom of page