top of page

PMP SINAVINDA BAŞARILI OLMANIZ İÇİN BİLMENİZ GEREKEN 10 ÇEVİK (AGILE) TERİM - Sıkça Geçen Terimler

PMP sınavında sıkça geçen çevik terimler

Bilindiği gibi Project Management Institute (PMI) son PMBOK versiyonundan ve son sınav değişikliğinden sonra sınavda artık çevik (agile) sorulara daha fazla yer veriyor. Hatta sınavın %50'sinin hibrit yaklaşımdan diğer %50'sinin ise çevik yaklaşımdan oluştuğunu belirtiyor.


Bu yazımızda PMI'ın PMP sınavında sıkça yer verdiği çevik terimlere değindik. Sınava girmeden önce bu terimlerin ne anlama geldiğini biliyor olmak soruları yorumlayabilmenizi ve sorulara doğru yanıt vermenizi kolaylaştıracaktır.


 • Retrospective

 • Daily Stand-up Meetings (Günlük Toplantılar)

 • Servant Leadership (Hizmetkar Liderlik)

 • Definition of Done (Bitti Tanımı)

 • Information Radiator (Bilgi Yayıcı)

 • Deciding Priority in Backlog (Ürün İş Listesinde Önceliklendirmelere Karar Verme)

 • Acceptance Criteria (Kabul Kriterleri)

 • Minimum Viable Product - MVP (Minimum İşlevsel Ürün)

 • Kanban Project or Board, Work in Progress (Kanban Projesi veya Panosu, Devam Eden İşler/Çalışmalar)

 • Velocity and Story Points (Hız ve Hikaye Puanı)

 • Role of the Product Owner (Ürün Sahibinin Rolü)


Daha fazla çevik içerikli soruya ulaşmak için PMP Deneme'nin Hybrid + Agile başlıklı paketlerinden faydalanabilirsiniz.

Comments


bottom of page