top of page

Teslimat ve İade / Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 –SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: CPM Group Proje ve Ürün Yönetimi Ltd. Şti. (Bundan sonra PMP DENEME olarak anılacaktır)

Adres: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. No:3C1-160 Next Level, Çankaya/ANKARA

Şirket web adresi: www.prandpr.com

E-posta: info@pmpdeneme.com, info@prandpr.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.pmpdeneme.com sitesinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 - Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden PMP DENEME sorumlu tutulamaz.

4.4 - Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, PMP DENEME ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5 - PMP DENEME  mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.6 - PMP DENEME sisteminde yer alan sorular herhangi bir şekilde kopyalanamaz ve 3.şahıslar ile paylaşılamaz. Kopyalanması durumunda PMP DENEME'nin her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır. ALICI telif haklarının korunmasını peşinen taahhüt eder.

4.7 - PMP DENEME gerekli görmesi durumunda sınav sorularını değiştirebilir veya iptal edebilir.

4.8 - ALICI yasaların gerektirdiği faturanın kesilebilmesi amacıyla kayıt ve ödeme esnasında kimlik numarası ve adresini beyan etmeyi taahhüt eder.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren sınavı almamış olması durumunda üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde PMP DENEME’ye e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile PMP DENEME’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

info@pmpdeneme.com

PMP Deneme bir home office projesidir

©2024 by PMP Deneme

bottom of page