top of page

PMBOK v6 ile Gelen Değişiklikler

PMI, ilk versiyonunu 1996 yılında yayımladığı PMBOK'ı Eylül 2017'de güncelleyerek 6. versiyon olarak yeniden kullanıma sundu. PMP sınavının da buna uygun olarak 26 Mart 2018 tarihi itibariyle değişeceğinin duyurusunu yaptı.PMBOK v6'da göze çarpan en büyük değişiklik çevik süreçlere çok daha fazla vurgu yapılması oldu. Bunun için kılavuzda ayrı bir ek oluşturulduğu gibi her bir bilgi alanının altındaki "Trends and Emerging Practices" ve "Considerations For Agile/Adaptive Environments" başlıkları altında da çevik süreçlere referanslar verildi.


Süreç grupları yine 5 ana grupta inceleniyor. Ancak bilgi alanlarından "Time Management" "Schedule Management" olarak, "Human Resource Management" ise "Resource Management" olarak değiştirildi.


Süreçler içerisine 3 yenisi eklenirken bir süreç silindi. Bir süreç de farklı bir bilgi alanına kaydırıldı. Önceden 47 adet olan süreç sayısı böylece 49'a yükselmiş oldu. 9 adet sürecin ismi de farklı nedenlerden dolayı değiştirildi.


v6 ile gelen en büyük değişikliklerden bir tanesi de Proje Yöneticisinin rolüne dair yepyeni bir bölüm eklenmesi oldu. Artık dokümanın 3 nolu bölümünde "The Role of The Project Manager" adında bir bölüm var. Bu bölümde proje yöneticisinin tanımı, etki alanı ve yeterliliği inceleniyor.


Dünya genelinde halen eleştirilen yönleri olsa da Proje Yönetimi Bilgi Kılavuzu'nun her versiyonda üzerine koyarak ilerlediği, yeni versiyonun öncekine göre daha bütüncül ve bazı detaylardan arındırılmış durumda olduğu söylenebilir.

bottom of page